Нормативні документи

Закон України «Про освіту» № 1060-Х11 від 23 травня 1991р
  Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»)
  Національна доктрина розвитку освіти Указ Президента України №3472002 від 17 квітня 2002р
  Закон України «Про загальну середню освіту» №651-Х1V від 13 травня 1999р 
   Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
  Бібліотечна статистика. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000
   Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури
  Лист Державного казначейства України про віднесення до бібліотечних фондів
  Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ
  Лист Державного казначейства України про нарахування зносу на необоротні активи
   Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
  Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання
  Інструкція про організацію та порядок обміну документів серед бібліотек України
 Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей 
   Порядок визначення розміру збитків
  Посадові інструкції завідувача бібліотекою та бібліотекаря
 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" 
 Закон України Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

 Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу  

 Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури  

  Робочі Таблиці ББК для шкільних бібліотек    

  Наказ "Про проведення І і ІІI етапів Всеукраїнської акції ”Живи, книго!”    

  Постанова Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек  

  Закон "Про інформацію"

  Закони     

Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах   

  Зразок інструкцій з обліку документів

Кваліфікаційні вимоги до бібліотекарів  

  Бібліографічний опис. Бібліотечний  опис  електронних ресурсів  

Наказ Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки   

  Щодо тарифних розрядів працівників бібліотек навчальних закладів

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 „Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек” (далі – постанова № 1073) з 1 жовтня 2009 року працівникам бібліотек встановлено надбавку за особливі умови роботи 

  Оплата праці бібліотекарів навчальних закладів

  Бібліотечні заняття в системі загальноосвітньої підготовки школяра

Оформлення бібліографічного опису джерел  

  Посадові  обов'язки  завідуючого  шкільною  бібліотекою

  Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури  

  Типові правила користування бібліотеками в Україні

  Як  приймати  та  оцінювати нові  документи , подаровані  бібліотекам

 Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладуЛист МОН  молодьспорт №1/12-5765 від 24.10.11 року

Немає коментарів:

Дописати коментар